Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Şirketlerin birleşmesinde ortakların kişisel sorumlulukları nelerdir?

Devrolan şirketin borçlarından birleşme öncesi şahsen sorumluluğu bulunan ortaklar, birleşme kararının ilanından önce, bu tarihten önce doğmuş bulunması durumunda ve birleşmeden sonra da kişisel sorumlulukları devam eder.

Devrolan şirketin borçlarından dolayı birleşme sonrası da şahsi sorumluluğu devam eden ortakların bu sorumlulukları birleşme kararının ilanın itibaren 3 yıl geçtiğinde zamanaşımına uğrar.

Bu sınırlama sadece devrolan şirketin borçlarından şahsen sorumlu olan ortaklar için geçerli olup, şahsen sorumlu kişinin aynı zamanda devralan şirketin borçlarından dolayı da şahsi sorumluluğu, burada getirilen zamanaşımı sınırlamasından yararlanmasına engel olur.