Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu

Müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörleri yakından takip eden Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte bilişim sektörü içerisinde birçok farklı hukuki problem ile karşılaşılmaktadır. Teknik açıdan bilgi sahibi olan bilişim hukuku uzmanı danışanlarımız ile hukuki sorunlarınızı daha hızlı ve efektif çözüme kavuşturabilirsiniz. Bilişim Avukatlarımız sektöründe faaliyet gösteren birçok şirkete bilişim hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz, bilişim hukuku ve bilişim ceza hukuku (bilişim suçları) kapsamında davalarda Avukatlık hizmet vermektedir.
Ceza Hukuku, suçları ve bu suçlara uygulanacak cezaları, yaptırım, ıslah ve tüm bunların belirli bir usul kuralları doğrultusunda uygulanan bilim dalı olarak tanımlanabilir. Türk hukuk sisteminde özellikle ceza yargılamasında şikayetçi, mağdur Avukatlığı ve Sanık Müdafi görevleri oldukça önemlidir. Ceza yargılamasında, çok dikkat edilmeyecek basit bir usul itirazı, o ceza davasının seyrini tamamen değiştirebilir. Bu sebeple; ceza yargılamasında mutlaka bu alanda çalışan uzman bir Avukat ile davanın takip edilmesi gerekmektedir.
Günümüzde şirketlerin ticari hayatlarını yakından bilen hukuk danışmanları ile çalışması gerekmektedir. Özellikle şirketlerin ticari davalarının yürütülmesi ve şirketlere gerçekleştirdikleri iş ortaklarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, ileride doğabilecek risklerin en aza indirilmesi için çok önemlidir. Hukuk büromuz, hukuki danışmanlık verdiği ticari şirketlerin çalışma hayatlarını da yakından takip ederek, ticari hayatımıza uygun hızlı, uygulanabilir ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Tüm şirketler ile yaptığımız çalışmalarda öncelikle hukuki “Check Up” analizi yaparak olası riskleri çıkartıp, çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Ülkemizde en sık yaşanan hukuki uyuşmazlıklardan olan Gayrimenkul Hukuku alanında Kanun maddeleri ve Yargıtay içtihatları belli şekil şartlarını aramaktadır. Bir taşınmaz satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Hukuk bürosu olarak gayrimenkul hukuku alanında; kat karşılığı inşaat, tapu iptal tescil, şufa; ön alım davaları, irtifak ve intifa hakları ve benzeri şekilde tüm gayrimenkul davaları konusunda Avukatlık hizmeti verilmektedir.
Aile hukuku, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri ve mal rejiminin tasfiyesi gibi konuları düzenleyen; Türk Medeni Kanunu’nun içerisinde yer alan bir bölümdür. Hukuk büromuzda özellikle boşanma davaları, katkı ve katılma alacağı davalarında uzman seviyesinde bilgi sahibi olarak Avukat meslektaşlarımız, danışanlarımız ile hizmet vermekteyiz. Son günlerde özellikle boşanma davaları ve mal paylaşımı davalarında dijital delillerin hukuki analizi, sosyal ağlar üzerindeki dijital kayıtların delil teşkil edip etmeyeceği bir hayli önemlidir.
Hukuksal açıdan yaşanılan problemlerin en önemli sebebi, herhangi bir işlemin en başından itibaren uzman bir Avukata danışılmadan gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Tüm işlemlerimizde olaylar her zaman en son noktaya geldiğinde hukuki danışmana ihtiyaç duymaktayız. Halbuki birçok iş ve işlemde en başından alınabilecek çeşitleri tedbirler ile hukuksal açıdan riskleri en aza indirgeyebilirsiniz. Ülkemizde her alanda çok çeşitli kanun, yönetmelik ve sair mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Şirketlerin ve şahısların tüm hukuki iş ve işlemlerin en başından itibaren mutlaka uzman bir Avukat ile çalışmasını tavsiye etmekteyiz.
Şirketlere öncelikle kendi ticari hayatına uygun bir şekilde hukuki “Check Up” hizmeti vermekteyiz. Bu alanda tüm iş ve işlemlerin ne şekilde yapıldığının tespiti sonrasında hukuki risk analizi yaparak önem sırasına göre hukuksal açıdan alınması gereken önlemleri raporlamaktayız. Şirketlere belirli paketler dahilinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu sayede şirketler almadığı bir hizmetin Avukatlık ücretini ödemek zorunda kalmamaktadır. Hukuksal açıdan yaşanılan problemlerin en önemli sebebi, herhangi bir işlemin en başından itibaren uzman bir Avukat ile çalışılmamasıdır. Birçok şirket maliyetlerini düşürmek adına iş ve işlemlere ilişkin olaylar en son noktaya geldiğinde hukuki danışman ile çalışmaktadır. Halbuki birçok iş ve işlemde en başından alınabilecek çeşitleri tedbirler ile hukuksal açıdan riskleri en aza indirgeyebilirsiniz. Bu sayede daha ekonomik bir hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ülkemizde her alanda çok çeşitli kanun, yönetmeli ve sair mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Şirketlerin ve şahısların tüm hukuki iş ve işlemlerin en başından itibaren mutlaka uzman bir Avukat ile çalışmasını tavsiye ederiz.
Hukuk bürosu olarak çevrimiçi (online) hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tüm danışmanlık ödemelerini veya borç tahsilatlarını sitemizde yer alan sanal pos aracılığı ile kredi kartınız ile nakit veya taksitle gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz alanlarda uzman Avukatlar ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Açılacak dava ve/veya açılan davalarda, sizin adınıza duruşmalara katılım sağlamaktayız. Aynı zamanda ceza hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, tüketici hukuku, bilişim ceza hukuku, bilişim suçları konularında bilişim avukatlarımız tarafından duruşmalarda sanık müdafi veya müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Hukuk sistemimizin yapısı gereğince tüm davalarınızda mutlaka uzman Avukat ile çalışmanızı tavsiye ederiz.
Şirket içerisinde çeşitli departmanlara, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, bireylere; özellikle bilişim hukuku, bilişim suçları, adli bilişim, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması kanunu, elektronik ticaret hizmetleri, e-ticaret kanunu, izinli pazarlama, sosyal medya hukuku, İnternet üzerinde fikri hak ihlalleri, e-ticaret, İnternet hukuka aykırı içerik çıkartma, şirketinizin dijital itibar yönetimi, internet üzerinden gerçeğe aykırı haberlerin kaldırılması, internette unutulma hakkı, siber zorbalık, siber suçlar, yapay zeka ve hukuk, chatbot ve yapay zekalı asistanlar ve hukuk alanlarında kısa orta ve uzun vadeli eğitim hizmetleri verilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kobilere, küçük ölçekli veya büyük ölçekli şirketlere, şirketlerin bütçelerine uygun bir biçimde kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında uyum sürecine ilişkin eğitim ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında tüm şirket yönetimi ve kişisel verilere temas eden personellere belirli periyotlarda bilişim avukatlarımız aracılığı ile kanun ve yönetmelikler kapsamında eğitim verilmektedir. Şirketlerin tüm iş akış süreci içerisinde kişisel verilere temas ettiği tüm noktaların ayrıntıları çıkartılarak risk analizleri yapılmaktadır. Risk analizleri sonrasında veri envanteri oluşturulması noktasında hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kişisel veriler kanunu kapsamında ihtiyaç duyulan tüm belge ve evraklar hazırlanarak, şirketlerin bünyelerindeki hukuk müşavirliklere gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tüm sözleşmelerin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında revizeleri gerçekleştirilmektedir. Bu noktada teknik açıdan yapılması gerekenler noktasında şirketlerin kendi bünyelerinde çalıştığı teknik ekip ve/veya ilgili iş ortakları ile çözüm odaklı kişisel verilerin korunması kanunu uyum süreçlerini tamamlamaktayız.

Biz Kimiz?

Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu

Av. Halit Taygün ve Av. Fehmi Ünsal Özmestik tarafından kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörleri yakından takip eden Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu yeni çıkan ulusal ve uluslararası mevzuatlar, içtihatlar, emsal yargı kararları ışığında hukuki danışmanlık vererek olası uyuşmazlıklarda hızlı ve efektif çözümler sunmaktadır.

Müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörleri yakından takip eden Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu yeni çıkan ulusal ve uluslararası mevzuatlar, içtihatlar, emsal yargı kararları ışığında hukuki danışmanlık vererek olası uyuşmazlıklarda hızlı ve efektif çözümler sunmaktadır. Hukuk büromuz ekip olarak müvekkillerine daha iyi bir hizmet verebilmek için belli alanlarda hukuk dışında temel eğitim almak suretiyle, farklı sektörlerde yer alan müvekkilleri ile aynı dili konuşarak hukuki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Marka Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sağlık Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Tüketici Hukuku ile İcra Ve İflas Hukuku alanlarında müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Aynı zamanda sır saklama yükümlülüğümüz kapsamında müvekkillerimiz adına olan her türlü bilgi ve belge muhafaza edilmektedir.

Büromuz alanında uzman Avukatlardan oluşan kadrosu, uzman danışmanları ve teknik alt yapısından aldığı güçle müvekkillerine en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu
Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu

Uzmanlık Alanlarımız


Bilişim Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Bilişim Ceza Hukuku

Sağlık Hukuku

Ceza Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Hukuku

Aile Hukuku

Ekibimiz


En Son Blog Haberleri


Tüketici Haklarının Dijital Haritası

Tüketici Haklarının Dijital Haritası

Tüketici Haklarının Dijital Haritası: Açık kaynak, Freemium, Purchase Modelleri, Sözleşmeler ve Daha Fazlası 1. Giriş Dijitalleşme süreciyle birlikte, tüketiciler tarafından…

Üretken Yapay Zekâ ve Telif Hakları

Üretken Yapay Zekâ ve Telif Hakları

Üretken Yapay Zekâ ve Telif Hakları 1. Giriş Üretken yapay zekâ dediğimizde büyük dil modelleri ve bu modeli eğitmek için…

KVKK Uyum Süreci Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

KVKK Uyum Süreci Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Kişisel Verilerin Korunması Şirket Uyum Süreçleri Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Kişisel Verilerin Korunması Şirket Uyum Süreci Türkiye’de 2016 yılında…

İK süreçleri bordro, yıllık izin talepleri ve diğer belgeler ıslak imzalı olmak zorunda mı?

İK süreçleri bordro, yıllık izin talepleri ve diğer belgeler ıslak imzalı olmak zorunda mı?

İK süreçleri bordro, yıllık izin talepleri ve diğer belgeler ıslak imzalı olmak zorunda mı? Gelişen teknoloji, uzaktan veya hibrit çalışma…

İşveren, çalışanının e-posta veya whatsapp yazışmalarını denetleyebilir mi ?

İşveren, çalışanının e-posta veya whatsapp yazışmalarını denetleyebilir mi ?

Anayasa Mahkemesi’nin Fırat Gerçek Kararı Işığında İşverenin Denetim Hakkı ile Çalışanın Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Hürriyetinin Kişisel Verilerin Korunması…

Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile İlişkilendirilmesine İlişkin Rehbere Dair Notlar

Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile İlişkilendirilmesine İlişkin Rehbere Dair Notlar

Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile İlişkilendirilmesine İlişkin Rehber”e Dair Notlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından,…

Zenginlere Yeni Vergi Değerli Konut Vergisi Nedir

Zenginlere Yeni Vergi Değerli Konut Vergisi Nedir

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 41. maddeden sonra gelmek üzere 1319 sayılı Emlak…

Dijital Miras Nedir

Dijital Miras Nedir

Hukuk Büromuzdan Av. Arda Altınok Haber Global Ana Haber’de Dijital Miras konusunu değerlendirdi. #dijitalmiras

WhatsApp Hakkında Soruşturma

WhatsApp Hakkında Soruşturma

Son günlerin tartışılan konusu WhatsApp gizlilik sözleşmesi, kullanıcı sözleşmesinin güncellemesini, kullanıcıların kişisel verilerinin facebook ve üçüncü kişilere aktarılması konusunu değerlendirdik. #whatsapp?…

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Güncellemesi Kişisel Verilerimizin Güvenliği NTV Canlı Yayın Röportajı

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Güncellemesi Kişisel Verilerimizin Güvenliği NTV Canlı Yayın Röportajı

NTV canlı yayın WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışması Son günlerin tartışılan konusu WhatsApp gizlilik sözleşmesi, kullanıcı sözleşmesinin güncellemesini, kullanıcıların kişisel verilerinin…

Sosyal Medya Yasası Son Değişikler Canlı Yayın

Sosyal Medya Yasası Son Değişikler Canlı Yayın

5651 Sayılı Kanun’da Yapılan Son Değişikler Sosyal Medya ? Kamuoyunda Sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasası diye tabir edilen, 5651…

WhatsApp Uygulamasının Gizlilik Konuları

WhatsApp Uygulamasının Gizlilik Konuları

Whatsapp uygulamasının gizlilik ve güvenlik konularını @haberglobal röportajında konuştuk. #whatsapp? #bilişimteknolojileri#kişiselverilerinkorunması #gdpr #kvkk#veri #facebook #socialmedia#marketingdigital   Bu gönderiyi Instagram'da gör…