Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

WhatsApp yazışmaları boşanma davasında delil sayılabilir mi ?

Eğer tarafınızdan hukuka aykırı yöntemler ile bu yazışmalar tespit edilir ise delil vasfı olmayacaktır. Ancak bu husus mahkemeler nezdinde oldukça tartışmalıdır. Özellikle eşler arasında özel hayatın gizliliği olmayacağı düşünüldüğünden birçok mahkeme tarafından bu tür deliller boşanma sebebiolarak kabul edilmektedir.

Daha fazla oku WhatsApp yazışmaları boşanma davasında delil sayılabilir mi ?

Boşanma davası sosyal medya kayıtları delil olur mu ?

Boşanma davası sosyal medya kayıtları delil olur mu ? Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, birçok ikili ilişki dijital ortamda kurulmaktadır. Son zamanlarda boşanma davalarında, taraflardan biri diğerinin boşanmada kusuru olduğunu dijital deliller ile ispat etmeye çalışmaktadır. Gerçektende sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar, paylaşılan fotoğraflar, videolar, konum bilgileri çeşitli vakıaların ispatında kullanılabilir. Her geçen gün yeni teknolojiler, yeni uygulamalar ve platformlar çıkmaktadır. Taraflardan biri söz konusu platformlarda çeşitli kişisel veriler, özel hayata ilişkin bilgiler paylaşmaktadır.

Daha fazla oku Boşanma davası sosyal medya kayıtları delil olur mu ?

Yabancı mahkeme boşanma kararı verirse bekleme süresi nasıl hesaplanır?

Taraflar yurt dışında boşanırlarsa, söz konusu boşanma kararının Türkiye? de geçerli olması için tanınması ve tenfizinin yapılması gerekmektedir. Ancak tanıma ve tenfiz teknik hukuk bakımından yeni bir karar olmadığı için hukukun genel prensipleri gereğince yabancı mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra söz konusu boşanmada bekleme süresi başlayacaktır. Burada tanıma ve tenfizin verildiği tarihten itibaren 300 gün olduğu düşüncesi yanlıştır. …

Daha fazla oku Yabancı mahkeme boşanma kararı verirse bekleme süresi nasıl hesaplanır?

Boşandıktan sonra bekleme süresi erkekler için geçerli midir?

Türk Medeni kanunumuz uyarınca evliliğin sona ermesi hallerinde erkekler için öngörülen bir bekleme süresi yoktur. Bu süre sadece bayanlar için konulmuş olan bir süredir. Erkekler boşanma sonrasında kararın kesinleşmesi akabinde tekrardan herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın bir başka kadın ile evlenebilirler. Kanunda geçen bekleme mantığı kadının eski eşten hamile kalması halinde, çocuğun soy bağında meydana …

Daha fazla oku Boşandıktan sonra bekleme süresi erkekler için geçerli midir?

Boşanma Sonrasında Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Boşanma sonrasında, bir kadının yeniden evlenebilmesi için Medeni kanun madde 132’de belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekmektedir. Buna göre (MK 132) Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Sadece kadınlar için geçerli olan bu madde uyarınca Kanun koyucu evliliğin sona ermesinden itibaren örneğin boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmedikçe …

Daha fazla oku Boşanma Sonrasında Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Barajı geçemeyen partiye verilen oylar kime gider

http://www.uzmantv.com/baraji-gecemeyen-partiye-verilen-oylar-kime-gider 2839 sayılı seçim kanununun 33. maddesine göre seçimlerde veya ara seçimlerde tüm bölgelerde yüzde 10 barajını geçemeyen partiler ve bu partilerden bağımsız aday gösterilen adaylar milletvekili çıkartamaz. Barajı geçen siyasi partilerin oy oranlarına göre milletvekilleri tekrar belirlenip bu partilere tekrar paylaştırılır. Örneğin 3 milletvekili çıkartacak bir bölge düşünelim. A partisi yüzde 25, B partisi …

Daha fazla oku Barajı geçemeyen partiye verilen oylar kime gider