Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Yabancı mahkeme boşanma kararı verirse bekleme süresi nasıl hesaplanır?

Taraflar yurt dışında boşanırlarsa, söz konusu boşanma kararının Türkiye? de geçerli olması için tanınması ve tenfizinin yapılması gerekmektedir. Ancak tanıma ve tenfiz teknik hukuk bakımından yeni bir karar olmadığı için hukukun genel prensipleri gereğince yabancı mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra söz konusu boşanmada bekleme süresi başlayacaktır.

Burada tanıma ve tenfizin verildiği tarihten itibaren 300 gün olduğu düşüncesi yanlıştır. 27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 59. maddesi ile yabancı mahkemece verilen kesin hüküm ve kesin delilin etkisi düzenleme altına alınmıştır. Buna göre “Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.” Sonuç olarak, kadın için bekleme süresi olan 300 günlük süre yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleştiği tarih itibariyle başlayacaktır. Nitekim bu husus, 2006 yılında yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun uygulanmasına İlişkin yönetmeliğin 58. maddesinde “Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.” şekliyle açıkça yer almıştır.