Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Bilişim Hukuku

Büromuz Bilişim Hukuku alanında özellikle teknik açıdan eğitim almış bilişim avukatları ile elektronik ticaret sitelerine, dijital oyun şirketlerine, dijital reklam, sosyal medya şirketleri, araç kiralama platformları, hosting (yer sağlayıcı) firmalarına, menajerlik şirketlerine, uzaktan eğitim hizmeti veren şirketlere,  yazılım şirketlerine ve bilişim sektöründe bulunan diğer şirketler ile internet alanındaki şirket ve girişimcilere (start-up’lara) sunulan hizmetler kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Biz ne yapıyoruz

Girişim fikrinin ortaya çıkması ve bu fikrin projeye dönüşmesi aşamasında hukuki koruma ve yapılması gerekenler,

Projenin yürürlükte bulunan kanunlara uygun olup olmadığının tespiti,

Projenin hayata geçirilmesi sonrasında oluşabilecek sorunlara karşı hızlı ve efektif hukuki danışmanlık,

Marka, patent başvuruları, buna ilişkin Türk Patent Enstitüsü nezdinde itirazlar ve uyuşmazlık halinde yetkili Mahkemelere dava açılması,

Marka hükümsüzlük davalarının açılması,

Uluslar arası .com. net. biz. ve/veya ulusal .com.tr .net.tr uzantılı alan adlarında yer alan uyuşmazlıkların tespiti ve alan adlarının geri alınması için tahkim ve/veya mahkeme sürecinin takibi;

İnternet siteleri, hosting, veritabanı, tasarım, içerik toplayıcılık ile ilgili birtakım sözleşmelerin hazırlanması;

Elektronik ticaret sitelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapsamında gerçekleştirilmesi muhtemel denetimlere hukuki hazırlıkların gerçekleştirilmesi, denetim sürecinin yönetilmesi,

Elektronik ticaret sitelerinde doğrudan satıcı (Hizmet Sağlayıcı) veya Pazar yerlerine (Aracı Hizmet Sağlayıcı) “check up” hizmeti verilerek hukuki açıdan eksiklerin tespiti, raporlaması ve düzeltilmesi,

Elektronik ticaret siteleri için kullanıcı sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, garanti ve iade formu, mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formlarının hazırlanması; Cayma hakkı ve kapsamı hakkında bilgilendirme,

Tüketici şikâyetlerinde, Tüketici hakem heyetleri, Tüketici Mahkemeleri, Bimer şikâyetleri, Ticaret il müdürlüğü, Gümrük Ticaret Bakanlığı ile olan yazışma ve davaların takibi;

FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) kapsamında korunan içerikle ile ilgili sözleşmeleri hazırlanması,

İnternet üzerinden haksız rekabet davalarının takibi,

Markanızın bir başka şirket tarafından hukuka aykırı bir şekilde google adwords, anahtar sözcük, metatag, yönlendirici kod olarak kullanılması halinde hukuki davaların takibi,

İnternet ortamında hukuka aykırı olarak paylaşılan resim, video ve fotoğrafların tespiti ve dava sürecinin takibi,

İnternet'ten içerik toplayıcılığının hukuki boyutu ve bilgilendirilmesi,

5651 sayılı kanun kapsamında, şirketlerin hukuken uyması gereken yükümlülüklerinin tespit edilmesi,

İnternet'te faaliyet gösteren şirket ve kişilerin sorumlulukları ve yükümlülükleri İçerik Sağlayıcılar, Yer Sağlayıcılar, Erişim Sağlayıcılar, Erişim Sağlayıcılar Birliği, Toplu Kullanım Sağlayıcılar,

İşletmesinde müşterilerine internet hizmeti sunan tüm şirketlere Ticari Toplu Kullanım Sağlayıcılara Hukuken Uyması gerektiği yükümlülükler, iç IP log kayıtlarının tutulması ve benzeri hukuki konularda hukuki destek sağlanması, Otel, İşyeri, Restoran gibi Ticari Olmayan Toplu Kullanım Sağlayıcıların Hukuken Uyması gerektiği yükümlülük ile iç IP log kayıtlarının tutulması konusunda hukuki danışmanlık,

Yeni internet girişimcilerine yatırımcı görüşmelerinde hukuksal destek,

Özellikle elektronik ticaret sitelerine yönelik kargo, hizmet alımı, üçüncü parti iş ortakları veya ürün temini tedarikçiler ile yapılacak sözleşmelerin hazırlanması,

İnternet üzerinden reklam ve tanıtım ile ilgili hukuki tavsiyeler, dijital reklam ve pazarlama aşamasında hukuken dikkat edilmesi gerekenler,

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında hukuken yapılması gereken hususlar,

Şirketlerin müşterilerine elektronik posta veya kısa mesaj ile reklam ve pazarlama metni gönderilmesi aşamasında hukuken uyulması gereken yükümlülüklerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

Mal veya hizmet satın alma sözleşmelerinin düzenlenmesi,

Yazılım lisansları ve yazılım sözleşmelerinin hazırlanması,

Bitcoin, blochchain teknolojisi kapsamında hizmet veren şirketlere hukuki danışmanlık,

Bulut Bilişim (Cloud Computing) sözleşmelerinin düzenlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususların analizi,

İnternet üzerinden gelir paylaşım sözleşmelerinin düzenlenmesi, start-up’lar arasında ortaklık yapılarının belirlenmesi, şirkete gelen yatırım sürecinin yürütülmesi,

6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hukuki uyum sürecinin yürütülmesi, departman eğitimlerinin tamamlanması, envanter çalışmalarının yerine getirilmesi, bilgi ve veri güvenliği hususlarında sözleşmelerin düzenlenmesi,

İş sözleşmesi, tam zamanlı veya yarım zamanlı çalışan sözleşmelerinin hazırlanması, çalışanlar ile gizlilik, rekabet yasağı, kişisel verilerin korunması kanunu uyum süreçlerinin hukuki ve teknik kısımlarının yürütülmesi ihtiyaç durumunda çeşitli form ve sözleşmelerinin hazırlanması ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.