Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku kapsamında hasta hakları, hekimlerin ve hastanelerin hukuki ve cezai sorumlulukları, malpractice davaları, organ bağışlarının hukuki boyutu, poliklinikler, estetik ve güzellik salonlarının hastaları ile yaptığı sözleşmeler, sağlık turizm faaliyeti, saç ekim, organ nakli, ilik nakli ve benzeri sağlık bakanlığı ve belediyeler ile yaşanan hukuki problemlerin çözülmesi hizmetleri büromuzun faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

Hasta hakları, hekim hakları, hasta ve hekim ilişkileri, hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının hukuki ve cezai sorumlulukları, malpraktis davaları, tıp ve yapay zeka teknolojisinin gelişmesi ile yürütülen robotik cerrahi ve benzeri faaliyetler sebebiyle hukuki ve cezai sorumluluk, epilasyon, cilt bakım ve solaryum gibi hizmetler veren güzellik merkezlerinin, polikliniklerin, zayıflama merkezlerinin hukuki ve cezai sorumlulukları, tıbbi hizmet veren kişi ve kurumların Sağlık Bakanlığı, Belediyeler ve benzeri idari otoriteler ile resmi ilişkileri kapsamındaki izinler, lisanslar, ruhsatlar ve denetimler ile hekimlerin bağlı bulundukları meslek odaları ile (Türk Tabipleri Birliği) olan ilişkileri sağlık hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Biz ne yapıyoruz?

Hukuk büromuz,  hasta hakları ve hekim haklarının korunması, hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının hukuki ve cezai sorumlulukları sebebiyle açılan davalar ile soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takip edilmesi, malpraktis davalarının açılması ve takibi, sağlık kuruluşları, sağlık turizm şirketleri, saç ekim, organ nakli, ilik nakli ve benzeri, poliklinikler ve güzellik merkezlerinin hastaları ile yaptıkları sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşmelerden doğan hukuki ihtilafların çözümü ve yargı mercileri nezdinde takibi, sağlık kuruluşları, poliklinikler ve güzellik merkezleri ile Sağlık Bakanlığı, Belediyeler gibi idari otoriteler arasındaki hukuki ihtilafların çözümü, resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi gibi hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.