Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Yargıtay Kararları


yaz

En Son Yargıtay Kararı


 

Haciz İşlemi Sonrasında Tehiri İcra Kararı Alınması Emsal Yargıtay Kararı-2

Aynı konuda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen aksi yönde kararı http://www.taygunozmestik.com/haciz-islemi-sonrasinda-tehiri-icra-karari-alinmasi-yargitay-karari.html paylaşmıştık. 12. Hukuk Dairesi Şubat 2015 tarihinde verdiği…

Tüketici Senetleri Hakkında Hukuk Genel Kurul Kararı

Tüketici Senetleri Hakkında Hukuk Genel Kurul Kararı

Buna karşılık, senede hamil olma durumunun hak sahipliği sıfatını tespit yönünden yeterli olduğu senetler ise, “hamile yazılı kıymetli evraktır”. Hamile…

İkinci El Yazılım Satışına İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

İkinci El Yazılım Satışına İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi İkinci El Yazılımların belirli şartlar dahilinde 3. kişilere satış yapılabileceğine ilişkin Emsal teşkil edecek bir karar…

İstihkak İddiası Zilyetlik Karinesi Emsal Karar

İstihkak İddiası Zilyetlik Karinesi Emsal Karar

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/13496 K. 2014/11873 T. 16.9.2014 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Dava Konusu Malların…