Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Aile Hukuku
Aile hukuku, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri ve mal rejiminin tasfiyesi gibi konuları düzenleyen;Türk Medeni Kanunu’nun içerisinde yer alan bir bölümdür.

Her ne kadar aile hukuku akla ilk boşanma ve mal rejimlerini getirse de, aile konutu, velayet, vesayet ve çocuğun nafaka hakkı da son derece önemli ve uygulamada sıklıkla rastlanan hukuki kurumlardır. Bunun dışında aile mahkemelerinde genellikle anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, terk sebebiyle boşanma davaları, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar genellikle görülmektedir.

Biz ne yapıyoruz

Hukuk büromuz tarafından, anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi, anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi, çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi, terk sebebiyle boşanma davası açılması ve takibi, velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi davası açılması ve takibi, çocuk ile şahsi bağ kurulması davası açılması ve takibi, nafakanın artırılması, indirilmesi veya uyarlanması davası açılması ve takibi, maddi ve manevi tazminat talebi, mal paylaşımı sözleşmelerinin düzenlenmesi, mal rejiminin tasfiyesi davasının açılması ve takibi, katılma alacağı, katkı payı alacağı veya değer artış payı davalarının açılması ve takibi gibi aile hukukunun alanına giren her türde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Özellikle boşanma ve mal paylaşımı davalarında dijital delillerin, sosyal medya hesapları ve konum merkezli servislerden elde edilen kayıtların ispatlamaya yarayabilecek delil olup olmadığı konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Miras Hukuku

Miras Hukuku, murisin (ölen kişi) terekesinin (ölenin malvarlığı) akıbetini düzenleyen hukuk normlarına dayanmaktadır. Miras hukukuna ilişkin hükümler, Türk Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Şahsın ölümü ile terekede bulunan hak ve borçlar kül halinde mirasçılara intikal etmektedir. Kişi kanun koyucunun belirlediği şekilde yasal mirasçı olabileceği gibi murisin ölüme bağlı tasarrufu ile de mirasçı sıfatını kazanabilmektedir; ancak muris, saklı pay hakkına sahip yasal mirasçıların saklı payları üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. Saklı pay üzerinde tasarruf yapılması halinde saklı payı ihlal edilen yasal mirasçı süresi içinde tenkis davası açarak saklı payını geri alabilmektedir. Sağlar arası kazandırmalar kapsamında koşulları oluşması halinde tenkis davası açılabilmesi de mümkündür. Miras hukukunda mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nda sayılan koşullar dahilinde mirasçılıktan çıkartılabileceği gibi; mirasçıların doğrudan yasal süresi içerisinde mirası reddetme hakları da bulunmaktadır.