Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Büromuz işçi, işveren hizmet sözleşmeleri ( belirli süreli iş sözleşmesi – belirsiz süreli iş sözleşmesi) iş davaları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, alacak davası, fazla mesai ücretleri, hizmet tespit davaları), İşe iade davaları, mobing davaları (iş yerinde psikolojik baskı), iş sözleşmelerinin haksız feshi, derhal feshi, geçerli sebeple fesih konularında işveren ve işçilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İş Hukuku, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olup günümüzde hem işveren hem de işçiler iş hayatında profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Neden Gerekli ?

İş Kanunu ve yönetmelikler ile işçi-işveren ilişkisi, işyeri, iş sağlığı ve güvenliği gibi hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İş Hukuku işveren ve işçi tarafın haklarının korunması, çıkabilecek uyuşmazlıkların önceden önlenmesi doğan uyuşmazlıkların çözümü bakımından gereklidir.

Biz Ne Yapıyoruz ?

İş Hukuku alanında vereceğimiz hizmetler ile iş ilişkisini hukuk normlarına uygun olarak düzenlenmek ve bu sayede uyuşmazlıkları önceden önlenmek, tarafların haklarını en iyi şekilde korumak için çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında, insan kaynakları departmanına iş hukuku sözleşmeleri ve kanuna uyum sağlayabilmek için yapılması gerekenler konusunda destek verilmektedir. Özellikle şirketlerin insan kaynakları departmanına iş hukuku, kişisel verilerin korunması kanunu ve iş sağlığı  ve güvenliği mevzuatı kapsamında asgari düzeyde eğitim verilmektedir. Bu sayede şirketlerin insan kaynakları departmanın iş hukuku alanında gelişimi sağlanmaktadır. Ayrıca hukuk bürosu olarak iş hukuku kapsamında şirketlere arabulucu görüşmeleri konusunda aktif destek verilmektedir. Arabulucu süreçlerinin en iyi ve efektif yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Hukuk bürosu olarak özellikle şirketlere verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizde uyuşmazlık çıkmadan önce ve doğan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkilin yanında olup ihtiyaç duyduğu hizmeti en hızlı şekilde vermekteyiz.

Tüm bunlar ile birlikte şirketlerin insan kaynakları departmanına ihtiyaç olması dahilinde, 4857 İş Kanunu ve dayanak yönetmeliklerine uygun bir biçimde, iş yeri disiplin prosedürü, iş yeri izin prosedürü, iş yeri çalışma prosedürü ve buna benzer şekilde şirket içerisinde prosedür hazırlanmasına yardımcı olunmaktadır.

Hukuk büromuz ayrıca bireysel olarak müvekkillerimize şirketleri ile iş hukuku kapsamında yaşadığı sorunlar hususunda iş hukuku kapsamında hak ve yükümlülükleri noktasında danışmanlık, arabulucu başvuru süreçlerinin yürütülmesi, dava açılması ve dava süreçlerinin yürütülmesi hizmeti vermekteyiz.