Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Marka-Patent mevzuatı kapsamında müvekkillere fikri ve sınai haklarının ihlalinin engellenmesi için hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Fikri ve sınai hakların ihlali karşısında cezai ve hukuki süreçlerin başlatılması ve davaların takibi sağlanmaktadır. İnternet ortamında, marka hakkı ihlalleri, haksız rekabet ve telif hakkı ihlalleri hususunda şirketlere ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Daha fazla oku Fikri Mülkiyet Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku kapsamında hasta hakları, hekimlerin ve hastanelerin hukuki ve cezai sorumlulukları, malpractice davaları, organ bağışlarının hukuki boyutu, poliklinkler ve güzellik salonlarının hastaları ile yaptığı sözleşmeler, sağlık bakanlığı ve belediyeler ile yaşanan hukuki problemlerin çözülmesi hizmetleri büromuzun faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

Daha fazla oku Sağlık Hukuku

İş Hukuku

Büromuz işçi-işveren hizmet sözleşmeleri ( belirli süreli iş sözleşmesi – belirsiz süreli iş sözleşmesi) , iş davaları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , alacak davası, fazla mesai ücretleri), İşe iade davaları, mobing davaları (iş yerinde psikolojik baskı), iş sözleşmelerinin haksız feshi, derhal feshi, geçerli sebeple fesih konularında işveren ve işçilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Daha fazla oku İş Hukuku

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, velayetin kaldırılması, değiştirilmesi, çocuk ile şahsi bağ tesisin kurulması-kaldırılması veya değiştirilmesi, nafakanın artırılması, nafakanın kaldırılması, mal paylaşımı sözleşmeleri, mal ayrılığı sözleşmeleri, mal tasfiyesi davası, katılma alacağı davası, boşanma davasında değer artış payının önemi, boşanma davasında karşı tarafın mallarına ihityati tedbir veya ihtiyati haciz kararı aldırılması konusunda hukuki danışmanlık ve …

Daha fazla oku Aile Hukuku

Bilişim Hukuku

Büromuz Bilişim Hukuku alanında özellikle teknik açıdan eğitim almış Avukatları ile Elektronik Ticaret Sitelerine, Dijital Oyun Şirketlerine, Dijital Reklam, Sosyal Medya Şirketleri, Hosting (Yer Sağlayıcı) firmalarına, Yazılım Şirketlerine ve bilişim sektöründe bulunan diğer şirketler ile internet alanındaki şirket ve girişimcilere (start-up’lara) sunulan hizmetler kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.        Bu alanda ağırlıklı olarak; …

Daha fazla oku Bilişim Hukuku

Bilişim Ceza Hukuku

Büromuz Bilişim Ceza Hukuku alanında özellikle teknik açıdan eğitim almış Avukatları ve Adli Bilişim alanında bilirkişilik yapan uzman danışmanları ile aşağıda belirtilen veya benzer suç tiplerinde müvekkillere sanık müdafiliği ve/veya müşteki avukatlığı konusunda hizmet vermektedir. İnternet Bankacılığı Suçları,   Sahte veya usulsüz oluşturulan kredi kartları vasıtası ile işlenen suçlar,   İnternet  vasıtası ile işlenen dolandırıcılık …

Daha fazla oku Bilişim Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Büromuz Ceza Hukuku alanında; hakkında suç şüphesi var olan kişilerin soruşturma aşamasında hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için müdafi sıfatı ile hakları savunulmaktadır. Yargılama aşamasında sanık olan kişi/lerin müdafi sıfatı ile haklarını savunulmaktadır. Bir suç sebebi ile şikayetçi olan mağdurların soruşturma aşamasında savcılık dosyası takip edilerek; Cumhuriyet Savcısına şüphelilerin bulunması, yakalanması veya hakkında iddianame düzenlenebilmesi için hukuki açıdan …

Daha fazla oku Ceza Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku alanında mümkün olan en kısa sürede sonuç almayı hedefleyen hukuk büromuzda özellikle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, kambiyo senetlerine dair takipler, ilamsız takipler, ilamlı takipler, bireysel kredi alacakları, ticari kredi alacakları ile tüketici kredisi alacaklarına, kira alacaklarının tahsili ve tahliye davaları konularında kurumsal şirketlere ve gerçek kişilere avukatlık …

Daha fazla oku İcra ve İflas Hukuku