Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Boşanma davası sosyal medya kayıtları delil olur mu ?

Boşanma davası sosyal medya kayıtları delil olur mu ?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, birçok ikili ilişki dijital ortamda kurulmaktadır. Son zamanlarda boşanma davalarında, taraflardan biri diğerinin boşanmada kusuru olduğunu dijital deliller ile ispat etmeye çalışmaktadır. Gerçektende sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar, paylaşılan fotoğraflar, videolar, konum bilgileri çeşitli vakıaların ispatında kullanılabilir. Her geçen gün yeni teknolojiler, yeni uygulamalar ve platformlar çıkmaktadır. Taraflardan biri söz konusu platformlarda çeşitli kişisel veriler, özel hayata ilişkin bilgiler paylaşmaktadır. Tüm bu paylaşımlar hukuka uygun yöntemler ile ele geçirilmesi halinde gayet tabi bir davada vakıanın ispatı olarak kullanılabilir. Eşler arasındaki deliller ise oldukça tartışmalıdır. Eşlerin kendi kullandıkları sosyal medya platformlarında yer alan verileri, bilgileri hukuka uygun yöntemler ile ele geçirilerek, dava dosyasında kullanılabilir mi? Eşler arasında özel hayatın gizliliği olur mu? Yoksa eşlerin evlilik ile bilirlikte özel hayatlarına belirli ölçülerde sınırlama geldiği kabul edilebilir mi? Sosyal medya veya dijital kayıtlar bir boşanma davasında kusurun ispatı açısından ne şekilde kullanılabilir. Örneğin; evde ortak kullanılan bir bilgisayar aracılığı ile elde edilen dijital deliller ile yine evde eşlerden birinin şahsına ait kullanılan bir bilgisayardan elde edilen deliller arasında ne gibi farklar bulunmaktadır.

Eşlerden birinin boşanmaya sebep olacak bir eylemini sosyal medya aracılığı ile paylaşması durumunda, karşı tarafın bu durumun tespitini yaptırarak delil elde etmesi mümkündür. Tabi burada sorun eşlerin kendi hesabından yaptıkları yazışmaların nasıl ele geçirildiğidir.

Bu durumda; eşlerden birinin ortak kullanımında olan bir bilgisayar veya sair donanım cihazlarında bir takım boşanma sebebi sayılabilecek belgelerin tespiti sonrasında mahkemeye delil olarak sunulabilir. Bu gibi durumlarda taraflar derhal içerikleri veya görüntülerin ekran çıktısını almaları gerekmektedir. Ancak ekran çıktısı çok kuvvetli bir delil değildir.
Bu sebeple şartlar mümkün ise bilgisayarın veya taşınabilir diğer bilişim cihazların adli bilişim uzmanları tarafından incelettirilmesinde ve oradan verilecek raporun dosyaya delil olarak sunulmasında fayda vardır. Zira bazı durumlar kişiler hesapları üzerinde yazışmalar yapmış olsa da bilgisayarında belli kayıtlar bırakabilmektedir. Bunun teknik olarak tespit edilmesi durumunda ise ortaya oldukça kuvvetli bir delil çıkacaktır.