Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Sosyal Medya Yasası Son Değişikler Canlı Yayın

5651 Sayılı Kanun’da Yapılan Son Değişikler

Sosyal Medya

? Kamuoyunda Sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasası diye tabir edilen, 5651 Sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanununda bir takım değişikler yapılmıştır.

? Yeni bir tanım olarak Kanun’a göre sosyal ağ sağlayıcı, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

? Sosyal ağ sağlayıcılardan, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olup da yurt dışı kaynaklı olanlar, en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; Türkiye’den çok fazla kullanıcıya sahip Facebook, Twitter veya Instagram gibi platformların Türkiye’de bir temsilcilerinin olması zorunlu hale gelmektedir.

? Kanun’a göre; sosyal ağ sağlayıcılara BTK’nın bildiriminden itibaren (i) otuz gün içinde Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğü yerine getirilmez ise on milyon TL idari para cezası, (ii) ilk idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülük hala yerine getirilmez ise otuz milyon TL daha ek idari para cezası verilecek.

? İdari para cezalarına rağmen Türkiye’de hala temsilci bulundurulmadığı durumda, üçüncü aşama olarak sosyal ağ sağlayıcısına reklam verme yasağı gündeme gelecek.

? Reklam yasağı kararından itibaren üç ay içinde hala Türkiye’de bir temsilci atanmaz ise BTK Başkanı’nın Sulh Ceza Hâkimliğine başvurusu üzerine ilk aşamada %50 ve ihlalin devamı halinde sulh ceza hâkimliği kararından itibaren 30 gün içinde ikinci aşamada, en fazla %90’a kadar sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği daraltılabilecek.

? Belirtmek gerekir ki, temsilci belirleme yükümlülüğü yerine getirildiğinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet bant genişliğine ilişkin hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.