Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Kısmi dava ile belirsiz alacak davasi arasindaki iki önemli fark

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile eski kanunda mevcut olmayan Belirsiz Alacak Davası kavramı mevzuatımızdaki yerini almış oldu. Uygulamada çoğu zaman Kısmi Dava ile karıştırılan ve aralarında ne fark olduğu anlaşılamayan Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Davanın iki önemli farkına değinmek istiyorum.
1. Faiz Başlangıcı Açısından Fark
Kısmi dava şeklinde açılan davalarda başlangıçta talep edilen meblağ davanın ilerleyen sürecinde ıslah ile arttırılabilmekte. Islah ile arttırılan kısma ilişkin faizin mutlaka davacı tarafından ıslah dilekçesinde talep edilmesi gerekmektedir. Fazlaya ilişkin meblağ için faiz başlangıcı da temerrüd tarihi veya dava tarihi değil ıslah tarihi olacaktır.
Belirsiz alacak davasında ise ıslah kurumuna gerek kalmaksızın dava sürecinde uyuşmazlık konusu meblağın belirli hale gelmesi ile talep edilen meblağın arttırılması mümkündür. Talep arttırım dilekçesi ile arttırılan meblağ için faiz başlangıcı talep tarihi değil temerrüd tarihidir.
2. Zamanaşımı Açısından Fark
Kısmi dava şeklinde açılan dava zamanaşımını sadece ilk etapta talep edilen miktar için kesecektir. Bu da ıslah tarihinde arttırılan meblağ açısından zamanaşımı iddiasının ileri sürülebileceği anlamına gelmektedir.
Belirsiz alacak davasında ise davanın açılması ile uyuşmazlık konusu meblağın tamamı için zamanaşımı kesilmekte, talep arttırıldığında artık zamanaşımı iddiası ileri sürülememektedir.
Av. Bahadırhan TABAK