Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Mal ve Tüketicinin Hakları

Ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi esnasında varlığı tüketici tarafından bilinmeyen ancak tüketicinin maldan beklediği faydayı azaltan veya ortadan kaldıran bir takım kusurlardır. Özellikle aşağıdaki durumlarda kanun malın ayıplı olduğunu kabul etmektedir. Malın taraflarca kararlaştırılan örnek veya modele uygun olmaması Objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya …

Daha fazla oku Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Mal ve Tüketicinin Hakları

Miras Hukuku’nda Artmirasçı Atama ve Uygulaması

Mirasbırakanın malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin vefatı sonrasındaki yansımaları ile mirasçının iktisap ettiği malvarlığı üzerindeki mülkiyet hakkından kaynaklanan ayni yetkileri arasında Roma Hukukundan bu yana sağlanmaya çalışılan hassas dengenin Modern Türk Medeni Hukukundaki karşılığı artmirasçılık kurumudur. İradi Mirasçı ile Vasiyet Alacaklısı Arasındaki Fark Miras Hukukunda mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları iki şekilde gerçekleşmektedir; bunlar mirasçı atama ve …

Daha fazla oku Miras Hukuku’nda Artmirasçı Atama ve Uygulaması

Markalarda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı

Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli bir markanın taklit edilmesi veya yeniden tescil suretiyle marka hakkının ihlali durumlarında marka sahibinin bir takim hukuki yöntemleri işletmesi ve markadan doğan hakkını savunması gerekmektedir. Marka hakkının ihlalini bilmesine rağmen bir süre sessiz kalan marka sahibinin bu ihlali ileri sürme hakkını sessiz kalmak suretiyle ne zaman kaybetmiş sayılacağı konusunda mevzuatımızda …

Daha fazla oku Markalarda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı

Kısmi dava ile belirsiz alacak davasi arasindaki iki önemli fark

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile eski kanunda mevcut olmayan Belirsiz Alacak Davası kavramı mevzuatımızdaki yerini almış oldu. Uygulamada çoğu zaman Kısmi Dava ile karıştırılan ve aralarında ne fark olduğu anlaşılamayan Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Davanın iki önemli farkına değinmek istiyorum. 1. Faiz Başlangıcı Açısından Fark Kısmi …

Daha fazla oku Kısmi dava ile belirsiz alacak davasi arasindaki iki önemli fark

Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulu ve Haksiz Şart

Günümüzde satın aldığımız hizmet ve ürünlere ilişkin pek çok sözleşme tek taraflı olarak satıcı tarafından hazırlanmakta. Hemen hemen hiçbir zaman sözleşmeyi açıp da tek tek maddeleri okuma fırsatımız olamıyor. Göz gezdirip imzalıyoruz ve satıcının sözleşme kapsamı hakkındaki beyanlarıyla yetinmek durumunda kalıyoruz. Çoğu zaman bu sözleşme şartlarını değiştirme imkanımız da olmuyor; önceden hazırlanmış tek tip sözleşmeler …

Daha fazla oku Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulu ve Haksiz Şart