Tutuklu ve hükümlülere hangi durumlarda disiplin cezası verilebilir?

Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzeyini ihlal edenler hakkında kanunda belirlenen hallerin gerçekleşmesi durumunda disiplin cezaları uygulanır.