Haksız rekabet davalarında nasıl cezalar verilebilir?

Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet hükümlerine aykırı davrananlar bu hapis cezası ile karşı karşıya alabilirler. Bu ceza hukuku bağlamında ekonomik suç olarak değerlendirilir. Türk Ticaret Kanunu madde 62 ve devamında belirtildiği üzere fiil daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, davayı açma hakkı haiz olan kişiler buna başvurabilirler. Her bir eylem için 2 yıl ve adli para[…]