Kıymetli Evrak Hukuku

Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kıymetli evraka ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, icra takip işlemlerinin yürütülmesi, müvekkillerin borç ve alacaklarının icra daireleri ve mahkemeler nezdinde takip edilmesi büromuz faaliyetleri arasındadır.