Boşandıktan sonra bekleme süresi erkekler için geçerli midir?

Türk Medeni kanunumuz uyarınca evliliğin sona ermesi hallerinde erkekler için öngörülen bir bekleme süresi yoktur. Bu süre sadece bayanlar için konulmuş olan bir süredir. Erkekler boşanma sonrasında kararın kesinleşmesi akabinde tekrardan herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın bir başka kadın ile evlenebilirler. Kanunda geçen bekleme mantığı kadının eski eşten hamile kalması halinde, çocuğun soy bağında meydana[…]

Boşanma Sonrasında Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Boşanma sonrasında, bir kadının yeniden evlenebilmesi için Medeni kanun madde 132’de belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekmektedir. Buna göre (MK 132) Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Sadece kadınlar için geçerli olan bu madde uyarınca Kanun koyucu evliliğin sona ermesinden itibaren örneğin boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmedikçe[…]