Katılma alacağı davası nedir?

1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun gereği farklı bir mal paylaşımı rejimi gündeme gelmiştir. Bu rejim edinilmiş mallara katılma rejimi olarak düzenlenir. Rejimin başladığı ve sona erdiği tarih arasında kalan dönemde eşlerden her birinin emeğe dayalı kazanımları üzerinde diğer eşin hakkı olduğu ilkesinin benimsenmesi esastır. Bu durum eşlerin mal varlıkları üzerinde tamamen hak[…]

Katılma alacağı davası ne zaman açılır?

Katılma alacağı davası mal rejiminin sona ermesiyle birlikte açılabilir. Taraflar arasında devam eden bir boşanma davası varsa bu boşanma davası sonuçlandıktan sonra, kesinleşen karar sonrası bu dava rahatlıkla açılabilir.Yada boşanmanın iptal, ölüm, butlanı gibi hallerde sona ermesi üzerine açılabilir.

Velayetin kaldırılması davası nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 348. ve devamı maddelerinde velayetin kaldırılması hüküm altına alınmıştır. Velayetin kaldırılması hususu neticeleri bakımından anne ve baba için çok ağır olabilir. Sadece boşanma davası sonucunda velayetin diğer eşe geçmesi durumu değil evlilik birliği içerisinde bile bazı şartların gerçekleşmesi halinde velayetin kaldırılmasına karar verilebilir.

Hangi durumlarda velayetin kaldırılması kararı verilebilir?

Velayetin kaldırılması kararı neticesi bakımından ağır sonuçlar doğurması nedeniyle kanunda yazan şartların gerçekleşmesi gerekir. Velayetin kaldırılma nedenleri: – Çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin alınmaması – Anne ve babanın deneyimsiz olması – Anne veya babanın hasta ya da özürlü olması – Ailenin çocuğun bulunduğu yerden farklı bir yerde yaşaması – Anne ve babanın velayet görevini yerine getirememesi[…]

Velayetin kaldırılması dava dilekçesi nasıl yazılır?

Velayetin kaldırılması ile ilgili tüm deliller dava dilekçesinde belirtilmelidir. Çocuğun menfaati gereği tüm tanıklar ve olaylar dilekçede tek tek belirtilmelidir. Dilekçe bilgileri titizlikle doldurulmalıdır.