Sosyal devlet ne anlama gelir?

Sosyal devlet ekonomik, sosyal, kültürel bakımından vatandaşının insanca yaşayabilmesi için gerekli tedbirleri alan, asgari yaşam şartları içerisinde gerekli önlemleri alarak müdahalede bulunan devlettir. Herkes için asgari düzeyde yaşam koşullarını garantilemeyi amaçlar. Sosyal devlet vergide, kamulaştırmada, sosyal güvenlik ve eğitimde gerekli koşulları sağlamak durumundadır. Kişiler sosyal devlet sayesinde bazı temel haklardan ücretsiz yararlanırlar. Bu nedenle sosyal[…]

Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler

Büromuz sözleşmeler hukuku alanında müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Her türlü ihtimal değerlendirilerek hazırlanan sözleşmeler  özellikle hukuki mevzuat ve genel işlem şartlarına tam bir uyum prensibi ile düzenlenmektedir. Böyle olası risklerde en az zarar ile çözüme gidilmektedir.Ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, akdedilmesi, sözleşmelerde kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, olası risklerin gerçekleşmesi sonucu müvekkillerinin hukuki menfaatinin mahkemeler nezdinde takip[…]

Banka ve Finans Hukuku

Banka ve kredi kuruluşlarının hukuki işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ve kredi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların hukuk ve icra takibi, bankacılık ve finans dünyasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti büromuzun faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Haksız Rekabet Hukuku

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatında düzenlenen haksız rekabet hükümleri kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından rekabet hükümlerinin ihlali uyuşmazlıklarının hukuki takibi, haksız rekabet hükümleri kapsamında müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti büromuz faaliyetleri kapsamındadır.

Kıymetli Evrak Hukuku

Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kıymetli evraka ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, icra takip işlemlerinin yürütülmesi, müvekkillerin borç ve alacaklarının icra daireleri ve mahkemeler nezdinde takip edilmesi büromuz faaliyetleri arasındadır.

Şirketler Hukuku

Büromuz ticari şirketlerin faaliyet alanlarına göre temel seviyede eğitim alarak, hukuki ihtiyaçlarına ulusal veya uluslararası mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Olası uyuşmazlıklarda mahkeme aşamasında davalar takip edilmektedir.

Eşya Hukuku

İmar hukuku, gayrimenkul hukuku, kamulaştırmasız el atma davaları, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira sözleşmelerinin kuruluşu ve devamında karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklar kapsamında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve hukuki süreçlerin takibi hizmeti vermekteyiz.

Medeni Hukuk

Aile hukuk alanındaki uyuşmazlıklar, boşanma, miras, velayet hukuku alanlarındaki hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklar konusunda hukuk süreçlerin takibi, kişilik haklarının ihlali karşısında tazminat talepli davaların takibi, dernek ve vakıflara ilişkin danışmanlık, hukuki prosedürlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü büromuzun uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.

Spor ve Spor Ceza Hukuku

Profesyonel sporcu sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri, spor hukuku alanında hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıkların çözümü büromuzun hukuki hizmetleri arasında yer almaktadır. Ayrıca büromuz spor ceza hukuku kapsamında tahkim ve ceza kurullarındaki dosyaların takibini gerçekleştirmektedir.

Çocuk Ceza Hukuku

Faili veya mağduru çocuk olan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde ceza hükümleri kapsamında hukuki sürecin takibi, çocukların cezai sorumlulukları ve ceza kanunlarında çocuklara yönelik getirilmiş özel hukuki düzenlemeler hususunda hukuki danışmanlık hizmeti büromuz faaliyetleri arasındadır.