Askeri mahkemenin görevi nedir?

Askeri mahkemeler, askeri ceza mahkemeleri ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olmak üzere ayrılırlar. Kanunda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin davalarına bakmakla hükümlüdür. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ise Türk milleti adına askeri olmayan makamlarca ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarla ilgilenen ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapan mahkemedir. Bir yandan idari davaların[…]