Hapishanede tutuklu araması nasıl yapılmalı?

Ceza infaz kurumlarındaki koğuşlarda güvenliği sağlamak üzere usulüne uygun bir şekilde hükümlü veya tutuklu veya eşyaları üzerinde arama hakkı mevcuttur. Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların beraberlerinde getirdikleri eşya baş gardiyanın gözetimi altında aranır. Yasak maddelerin, fazla eşya veya paranın kuruma sokulmaması bu şekilde denetlenmiş olur. Arama sonucunda aranılan kişinin adı, soyadı ve arama tarihi, aramada[…]

Ağır ceza mahkemelerinde ne tür davalar görülür?

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haklar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, kasten adam öldürme, hilelii ifraz suçlarına ağır ceza mahkemeleri bakar. Ağır ceza mahkemelerinde ne tür davalar görülür?