Şirketlerin birleşmesinde ortakların kişisel sorumlulukları nelerdir?

Devrolan şirketin borçlarından birleşme öncesi şahsen sorumluluğu bulunan ortaklar, birleşme kararının ilanından önce, bu tarihten önce doğmuş bulunması durumunda ve birleşmeden sonra da kişisel sorumlulukları devam eder. Devrolan şirketin borçlarından dolayı birleşme sonrası da şahsi sorumluluğu devam eden ortakların bu sorumlulukları birleşme kararının ilanın itibaren 3 yıl geçtiğinde zamanaşımına uğrar. Bu sınırlama sadece devrolan şirketin[…]