Taygün & Özmestik Law Offıce

Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, SPK, Bankacılık Ceza Hukuku, Fikri Mülkiyet Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Spor ve Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirket Birleşme ve Devralma, Kıymetli Evrak Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Banka ve Finans Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması, Ulusal ve Uluslararası Tahkim, Uluslararası Ticaret Hukuku
Bilişim Hukuku

Büromuz Bilişim Hukuku alanında özellikle teknik açıdan eğitim almış Avukatları ile Elektronik Ticaret Sitelerine, Dijital Oyun Şirketlerine, Dijital Reklam, Sosyal Medya Şirketleri, Hosting(Yer Sağlayıcı) firmalarına, Yazılım Şirketlerine ve bilişim sektöründe bulunan diğer şirketler ile internet alanındaki şirket ve girişimcilere (start-up’lara) sunulan hizmetler kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanda ağırlıklı olarak; Girişim fikrinin ortaya çıkması ve […]

Bilişim Ceza Hukuku

Büromuz Bilişim Ceza Hukuku alanında özellikle teknik açıdan eğitim almış Avukatları ve Adli Bilişim alanında bilirkişilik yapan uzman danışmanları ile aşağıda belirtilen veya benzer suç tiplerinde müvekkillere sanık müdafiliği ve/veya müşteki avukatlığı konusunda hizmet vermektedir. İnternet Bankacılığı Suçları, Sahte veya usulsüz oluşturulan kredi kartları vasıtası ile işlenen suçlar, İnternet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçu, İnternet üzerinden […]

Ceza Hukuku

Büromuz Ceza Hukuku alanında; hakkında suç şüphesi var olan ve/veya yargılama aşamasında sanık olan kişilerin müdafi sıfatı ile haklarını savunmaktadır. Bir suç sebebi ile şikayetçi olan mağdurların soruşturma aşamasında savcılık dosyası takip edilerek; Cumhuriyet Savcısına şüphelilerin bulunması, yakalanması veya hakkında iddianame düzenlenebilmesi için hukuki açıdan yardımcı olmak kamu davasına katılarak sanığın yargılandığı davada mağdurun haklarının […]

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, velayetin kaldırılması, değiştirilmesi, çocuk ile şahsi bağ tesisin kurulması-kaldırılması veya değiştirilmesi, nafakanın artırılması-değiştirilmesi, mal paylaşımı sözleşmeleri, mal ayrılığı sözleşmeleri, mal tasfiyesi davası, katılma alacağı davası, boşanma davasında değer artış payının önemi, boşanma davasında karşı tarafın mallarını ihityati tedbir veya ihtiyati haciz kararı aldırılması konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti […]

İş Hukuku

Büromuz işçi-işveren hizmet sözleşmeleri ( belirli süreli iş sözleşmesi – belirsiz süreli iş sözleşmesi) , iş davaları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , alacak davası, fazla mesai ücretleri), İşe iade davaları, mobing davaları(iş yerinde psikolojik baskı), iş sözleşmelerinin haksız feshi, derhal feshi, geçerli sebeple fesih konularında işveren ve işçilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Marka-Patent mevzuatı kapsamında müvekkillerin fikri ve sınai haklarının ihlalinin engellenmesi için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, fikri ve sınai hakların ihlali karşısında cezai ve hukuki süreçlerin başlatılması. Taklit ürün ve korsan yazılım ile mücadele konusunda hukuki süreçlerin işletilmesi büromuz faaliyetleri arasındadır.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku kapsamında hasta hakları, hekimlerin ve hastanelerin hukuki ve cezai sorumlulukları, malpractice davaları, organ bağışlarının hukuki boyutu, poliklinkler ve güzellik salonlarının hastaları ile yaptığı sözleşmeler, sağlık bakanlığı ve belediyeler ile yaşanan hukuki problemlerin çözülmesi hizmetleri büromuzun faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku alanında mümkün olan en kısa sürede sonuç almayı hedefleyen hukuk büromuzda özellikle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, kambiyo senetlerine dair takipler, ilamsız takipler, ilamlı takipler, bireysel kredi alacakları, ticari kredi alacakları ile tüketici kredisi alacaklarına, kira alacaklarının tahsili ve tahliye davaları konularında kurumsal şirketlere ve gerçek kişilere avukatlık […]

Hakkımızda

Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu Av. Halit Taygün ve Av. F. Ünsal Özmestik tarafından kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörleri yakından takip eden Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu yeni çıkan ulusal ve uluslararası mevzuatlar, içtihatlar, emsal yargı kararları ışığında hukuki danışmanlık vererek olası uyuşmazlıklarda hızlı ve efektif çözümler sunmaktadır. Hukuk büromuz ekip olarak müvekkillerine daha iyi bir hizmet verebilmek için belli alanlarda hukuk dışında temel eğitim almak suretiyle, farklı sektörlerde yer alan müvekkilleri ile aynı dili konuşarak hukuki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Hukuk büromuz Avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir.
Vizyonumuz & Misyonumuz

Dürüstlük ilkesinden taviz vermeden, yeni çıkan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, prensipli ve sistemli bir çalışma yöntemi ile hep daha iyi hizmet vererek ülkedeki hukuk sisteminin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Güncel teknolojik gelişmelerden faydalanarak, müvekkillerine güvenilir, hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet sunmak, olası uyuşmazlıkları mümkün olduğu sürece dava konusu olmadan çözmeye gayret etmektir.

 • Hızlılık ve Ulaşılabilirlik

  Hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin ihtiyacı olduğu her zaman ulaşılabilir olmak ve takip edilen işlerde en hızlı, efektif sonuçlar almak için yoğun çaba sarfretmekteyiz.

 • Gizlilik

  Müvekkillerimizin bizimle paylaştığı tüm bilgiler sır saklma yükümlülüğü çerçevesinde gizlilikle korunmaktadır.

 • Ağırlıklı Çalışma Alanlarımız

  Müvekkillerimize daha iyi bir hizmet verebilmek adına, her biri kendi alanında ihtisas sahibi ekibimiz ile belirli hukuk alanlarına yoğunlaşarak daha etkin hizmet sağlayarak başarılı sonuçlar almaktayız.

 • Doğru Bilgi

  Tüm ekibimiz müvekkillerimize daha doğru bilgi verebilmek için sürekli çalışmaktadır. Meslek içi eğitim programlarına katılarak kendimizi sürekli geliştirmekteyiz.

Ekibimiz

Av. F. Ünsal Özmestik, LL.M
Ortak Avukat
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi tarafından 2009 yazında verilen “Adli Bilişim Uzmanı” kursunu başarı ile tamamlamıştır. Adli Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. İstanbul Mahkemelerinde bilişim hukuku, bilişim suçları konularında resmi bilirkişilik görevini yürütmektedir.
Av. Halit Taygün
Ortak Avukat
1999 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak Avukatlık Ruhsatını almıştır. Özellikle İnşaat, Çelik sanayi, Kara ve Deniz Nakliyat, Denizcilik, Kişisel Gelişim, İletişim, İç ve Dış Ticaret, Tekstil, Sağlık, İlaç ve Reklamcılık sektörlerinde hukuki danışmanlık vermektedir.
Av. Seçil Özmestik, LL.M
Departman Ortağı
2009 Yılında Kadir Has Üniversitesinden mezun olarak Avukatlık ruhsatını almıştır. Özel Okul Öğretmenlerinin Hukuki Durumu konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır. İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarındaki davaları yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.
Av. Yelina Tayfur
Departman Ortağı
2009 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Yelina Tayfur 2014 yılından itibaren büromuzun departman ortağı statüsünde Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlere ve yabancı şahıs müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Av. Erdem Özten
Danışman
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Mezun olarak Avukatlık ruhsatını almıştır. Halen Ağırlıklı olarak İş hukuku, Gayrimenkul Hukuku alanında büromuza hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmantv.com sitesinde gayrimenkul hukuku konularında videoları yayınlanmaktadır. 2013 yılından itibaren büromuza danışmanlık yapmaktadır. Arapça bilmektedir.
Arda Altınok
Avukat
2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve İstanbul Barosuna bağlı Avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Tüketici Hukuku, Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve Reklam Hukuku, İcra hukuku alanlarında çalışmaktadır.İstanbul Üniversitesi’nden Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmektedir.
Av. Yeşim Gürler
Danışman Avukat
998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında İstanbul Barosu bünyesinde Enerji Hukuku Komisyonu kurucu başkanı olarak göreve başladı. Bu alanda birçok sempozyum, panel, eğitim programı hazırlamıştır. Ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Enerji Hukuku alanlarında çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede İspanyolca bilmektedir.
Sevgi Sezen Eken
Avukat
2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hukuk felsefesi kürsüsü kanun çalışmaları ve drama çalışmalarında başarı elde etmiş ve sertifika sahibidir. İstanbul Barosu’nda staj eğitimini tamamlayarak Avukatlık ruhsatını almıştır. 2017 yılından itibaren hukuk büromuzda çalışmalarını sürdürmektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz

Avukatlarımıza Danışabilirsiniz

Basında Yer Alan Röportajlarımız

taygunozmestikTV

En Son Eklenen Yargıtay Kararları & Etkinlikler & Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler