Konuşmacılar:

  • Av. Fehmi Ünsal Özmestik – İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri
  • Akademisyen Orhon Can Dağtekin- Gazi Üniversitesi
  • Av. Burhan Uyan – Samsun Barosu