Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Yapay Zeka Alanında Hukuk Ve Etik

Yapay Zeka Alanında Hukuk Ve Etik

Digitalage Dergisi Şubat 2018 sayısında hukuk büromuz kurucu ortaklarından İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri Avukat Fehmi Ünsal Özmestik röportajı yayınlanmıştır.

Röportajın bir kısmı

Yakın gelecek açısından en büyük sorun yapay zekalı bir cihazın (ya da yeni bir hukuk süjesini) gerçekleştirdiği bedensel veya cismani zarara yol açan eylemler(!)dir. Burada hem hukuki hem de cezai sorumluluk söz konusu olmaktadır. İşte tam bu noktada etik ve toplum bilimciler ve hukukçuların, işin teknik tarafında olan bilgisayar bilimciler, robotikçiler ve nöro bilimciler ile bir araya gelmeleri gerekmektedir. Zira yapay zekanın eylem!gerçekleştirebilecek kadar iradi hareket kabiliyeti olması halinde, artık o yapay zekaya yeni bir hukuki süje tanınması gerekecektir. Bu değişim ise Kıta Avrupa’sı Hukukunun temellerini sarsacaktır.  Teknik ve etik tarafta varılacak konsensüs sonucu artık yapay zekalı cihazlara hangi şartlarda, ne çeşit ve nasıl bir hukuki süje tanınacağı, bu süjenin haklarının olup olmayacağı, süjenin sorumlulukları ve yaptırımlar ile yaptırımların kime ve ne şartlarda uygulanacağı hukukçular tarafından tartışılacaktır.