Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Şirket birleşmeleri ve devralmaları ne anlama gelir?

Türk Ticaret Kanunu 134 ve devamı maddelerinde şirket birleşmeleri ve devralmaları tanımlanmıştır. Kanundaki tabiriyle bir şirketin bir başka şirketi devralması devralma şeklinde birleşme, yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri ise yeni kuruluş biçiminde birleşme olarak tanımlanır.

Bu durum şirketlerarası evlilik şeklinde de nitelendirilebilir. Birleşme ile devrolunan şirketin mal varlığı karşılığında bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının devrolunan şirketin ortakları tarafından iktisap edilmesidir.

Devralan şirket devrolan şirketin tüm mal varlığını da almış olur. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ve devralan şirket olmak koşuluyla kolektif ve komandit şirketlerle birleşebilirler. Şahıs şirketleri ise şahıs şirketleri, devrolunan şirket olmak koşuluyla sermaye şirketleri ve kooperatif şirketleri ile birleşebilirler.