Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Sigorta şirketine nasıl dava açabilirim?

Sigorta şirketine poliçede yer alan kılavuzlar gereğince, rizikonun gerçekleşmesi halinde ve sözleşmeye uyulmadığı durumlarda bununla ilgili bir dava açabilirsiniz. Mahkemeye başvurduğunuzda poliçeniz gereğince risklerin gerçekleşmesinin yanı sıra sizin de poliçede belirtilen koşullar dışına çıkmamanız gerekir.

Trafik kazalarında karayolları trafik kanunu gereğince çeşitli zamanaşımı süreleri vardır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Trafik kazası gerçekleştikten 3 – 4 yıl sonra talepte bulunmanız durumunda sigorta şirketi kaza masrafını karşılamaz.

Kazada zamanaşımı eğer ceza ile ilgili önemli bir husus varsa ceza yargılaması devam ediyorsa, bu sefer uzamış zamanaşımı devreye girer. Bu nedenle zamanaşımı süresine dikkat etmek gerekir.