Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Otel Rezervasyon Sorunlarına Hukuki Çözümler

Otel Rezervasyon Sorunlarına Hukuki Çözümler

Giriş

Tüketici Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamalara göre yaz döneminde en çok şikayet edilen kurumların başında turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar yer almaktadır. Yapılan erken rezervasyonlar, satın alınan tur paketleri, değerlendirilen bayram fırsatları gibi birçok konuda öngörülmedik sıkıntılar çıkabilir. Bu gibi durumlarda turizm şirketlerinin tutumu birtakım mağduriyetlere sebebiyet verebilmektedir. İşbu mağduriyetlerin temeli ise bu sektörde yapılan sözleşmelerin neredeyse tamamının internet üzerinden yapılan işlemler olmasıdır. Zira rezervasyonu tamamlamak için turizm şirketi tarafından istenen kişisel veriler (örneğin kredi kartı bilgileri) tüketicilere zarar verecek şekilde kullanılabilmektedir.

En Sık Yaşanan Sorunlar

Yaşanan mağduriyetlerin başında, tüketicilerin daha önce gidip görmedikleri otellerden rezervasyon yaptırdıkları zaman internette yer alan görüntülerle gerçekte var olan görüntü ve hizmetin uyuşmaması yer almaktadır. Pek çok tüketici internet sitesinde yer alan gerçeği yansıtmayan, üzerinde photoshop ile oynanmış veya başka yerlere ait çalıntı fotoğraflara aldanarak rezervasyon yaptırarak mağdur duruma düşmektedir.  Bu noktada Türk Ceza Kanunu’nun 157.vd maddeleri devreye girecektir. TCK 157.vdmaddelerinde dolandırıcılık suçu açıklanmıştır ve turizm sektöründe yapılan bu hukuka aykırı eylemler de bu kapsama girmektedir. Türk Ceza Kanunu Madde 157uyarınca, basit dolandırıcılık suçu “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.’ Şeklinde tanımlanmıştır. Bu durumda bir kişinin zararına olarak bir başkasına veya kendisine yarar sağlamak fiili dolandırıcılığa girmektedir. Tüketiciyi yanıltarak, zarara uğratmak suretiyle kendisi için yarar sağlayan, zenginleşen kimse dolandırıcılık suçunu işlemiş olacaktır. İnternet üzerinden yapılan rezervasyonlarda, başka bir turizm firmasını kullanılarak veya turizm firması gibi görünerek menfaat elde eden şirketlerin dolandırıcılığı ise bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle yapılmış olacağından; bu maddenin nitelikli halini kapsayan TCK 158. Maddekapsamında değerlendirilerek, nitelikli dolandırıcılıksuçu uyarınca daha fazla ceza gerektirmektedir. İşbu dolandırıcılık suçundan zarar gören tüketici savcılığa başvurabilecektir. Eğer tüketicinin onayı, bilgisi dışında kredi kartından bir para aktarımı söz konusu ise TCK Madde 245uyarınca başkasına ait bir banka veya kredi kartını, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın kullanılmasından dolayı üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Bir diğer mağduriyet sebebi ise, yapılan rezervasyonların iptali konusunda ilgili turizm şirketinin tutumudur. Rezervasyonun tamamlanması sırasında alınmış olan ön ödemenin, iptal sonrasında iadesinin yapılmaması veya rezervasyon iptaline rağmen turizm şirketinin veri tabanında kayıtlı olan kredi kartından paranın kalanının tahsil edilmesi gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır.

Öneri Ve Sonuç

Bu tür sorunlara karşı hukuk mahkemelerine başvurarak somut olaya göre haksız fiil, sözleşmeye aykırılık, sebepsiz zenginleşme, ayıplı ifa hükümlerine dayanılarak uğranılan zarar giderilebilecektir.

İlk olarak yaşanan mağduriyetin tasnifi önem arz etmektedir. Örneğin rezervasyon iptali ve para iadesiyle ilgili sorunlarda tüketici, uğradığı zararın giderilmesine yönelik olarak Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulması halinde turizm şirketinin hukuki sorumluluğu doğabileceği gibi, herhangi bir dolandırıcılık söz konusu ise ilgili turizm şirketi hakkında tüketici tarafından savcılığa başvurulması halinde turizm şirketinin cezai sorumluluğu gündeme gelecektir.

Stj. Av. Pelin Topçuoğlu

Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu