Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Kimler haksız rekabet nedeniyle dava açabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 56’da belirtilen haksız rekabete maruz kalanlar, mağdurlar, müşteriler, ticaret ve sanayi odaları, esnaf dernekleri, tüzüklerine göre üyelerinin menfaatlerini koruyan mesleki ve ekonomik birlikler, tüzüklerine göre üyelerinin menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşları ve kamusal nitelikteki kurumlar dava açabilirler.

Haksız rekabetin kapsamı son derece geniştir. Sadece haksız rekabete maruz kalan dava açacaktır diye bir durum söz konusu değildir. Sayılan meslek kuruluşları da dava açabilir. Burada önemli olan husus, dernekler ya da meslek birliklerinin kendi ana tüzük ya da sözleşmelerinde üyelerini koruyacaklarına dair hükümlere yer vermeleridir.

Bu hüküm varsa kolaylıkla dava açılabilir. Haksız rekabet davası açabilmek için kişinin zarar görmesi ya da görecek bir durumun ortaya çıkması gerekir.