Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Katılma alacağı nasıl ispat edilir?

Katılma alacağının uygulamada ispatı zordur. Uzun süren evliliklerde bu daha da zordur. Alınan gayrimenkullerde diğer eşin katkısının var olup olmadığı özellikle çocukların ve akrabaların tanık beyanlarıyla, eşin kanıtlayabileceği dekont gibi belgeleri aracılığıyla tespit edilebilir.

Düğünde eşin biriktirdiği paralar, altınlar, ziynet eşyaları da mahkemede tanıklar dolayısıyla ispat edilebilir. Mahkemeler bu hususlarda oldukça zorlanır. Bu malların tespiti uzun süren evliliklerde büyük bir sıkıntıya dönüşebilir.

Tanıklar, dekontlar, banka havaleleri, diğer eşin çalışıp çalışmaması gibi tüm hususlar bu durumda birlikte değerlendirilebilir. Mahkeme bunları değerlendirerek vicdani kanaatiyle de bir karar alabilir.