Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Katılma alacağı davası nedir?

1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun gereği farklı bir mal paylaşımı rejimi gündeme gelmiştir. Bu rejim edinilmiş mallara katılma rejimi olarak düzenlenir.

Rejimin başladığı ve sona erdiği tarih arasında kalan dönemde eşlerden her birinin emeğe dayalı kazanımları üzerinde diğer eşin hakkı olduğu ilkesinin benimsenmesi esastır. Bu durum eşlerin mal varlıkları üzerinde tamamen hak iddia etmesi demek değildir.

Katılma alacağı davası mal rejiminin sona ermesi durumunda eşlerden biri tarafından açılabilir. Mal rejiminin sona ermesi ise boşanmanın kesinleşmesi, iptali ya da ölüm ile gerçekleşebilir. Malların tasfiyesinde ise 2 çeşit hak vardır. Bunlardan biri katılma diğeri de değer artış alacağıdır.