Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

İrtifak hakkı nedir?

İrtifak hakkı ayni haklar içerisinde irtifak kurulan lehine sağlanan sınırlı bir ayni haktır. Hak sahibine o taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanma yetkisi sağlayan bir hak türüdür. Hak sahibinin taşınmazdan yararlanması aktif bir şekilde olursa buna olumlu irtifak hakkı denir.

Hak sahibinin maldan yararlanması malikin kullanmasına engel olacak şekilde ise buna olumsuz irtifak hakkı denir. İrtifak hakları sağladıklar yararlanma etkisine göre çeşitli adlar alırlar.

– Üst hakkı (İnşaat hakkı)
– Kaynak irtifakı
– Geçit irtifakı

İrtifak hakları ya tam yararlanmadır ya da sınırlı yararlanma olarak ayırtedilebilir. Tam yararlanma taarflar arasından nasıl adlandırılırsa adlandırılsın buna intifa hakkı deriz.