Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

İntifa hakkı devredilebilir mi?

İntifa hakkı sahibi olan kişinin en çok hayatı ile sınırlı olarak başkasına ait bir taşınır, kıymetli evrak veya taşınmazdan tamamen yararlanmak ve kullanmak hakkıdır. intifa hakkı sınırlı ayni bir hakkıdır.

Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak hak sahibine söz konusu mal üzerinden tam yararlanma hakkı sunar. Bunun aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir. Kurum mülkiyet hakkı sahibi asıl malik olmakla birlikte taşınmazı kullanamaz ve bundan faydalanamaz.

İntifa hakkını devretme konusunda eğer sözleşmede aksi bir durum yoksa ve intifa hakkını sadece sahibinin kullanması zorunlu değilse hak devredilebilir.