Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Hükümlülerin hapishanede iletişim araçlarını kullanma izni var mı?

Kapalı infaz ceza kurumlarındaki hükümlüler tüzükte belirtilen esas usullere göre idarenin kontrolünde telefonla görüşebilirler. Telefon görüşmesi idare tarafından dinlenerek kayıt altına alınır. Örgüt mensubu hükümlülerinin telefon görüşmelerinde kısıtlama yapılabilir.
Açık cezaevi infaz kurumları ile çocuk eğitimlerinde hükümlüler telefonla serbest görüşebilirler. Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler alt soyu,üst soyu, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hallerinde kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılırlar. Hükümlülerin yaptığı görüşmeler tutanak ile belgelendirilerek özel bir dosyada muhafaza edilir.

Hükümlüler, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında çocuk eğitim evlerinde telefon ve benzer iletişim araçlarını bulunduramazlar. Kapalı ve ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde ancak eğitim ve iyileştirme programları çerçevesinde, kurum yönetimi tarafından belirlenen yerlerde görsel ve işitsel araçlar kullanılabilir. Bu gereçlerin kullanımına izin vardır.

Eğitim ve yetiştirme programları gerekli kıldığı taktirde, denetim altında internetten yararlanma durumu vardır. Hükümlü odasında bilgisayar bulundurulamaz. Ancak Adalet Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde, eğitim ve kültürel amaçlı olarak cezaevlerine bilgisayar alınabilir. Bu haklar, tehlikeli hallerde bulunan örgüt mensubu hükümlüler için kısıtlanabilir.