Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Haksız tedbir kararı nedeniyle tazminat davası açabilir miyim?

Aleyhinize haksız bir ihtiyadi tedbir kararı verilmiş ise davayı kazandıktan sonra karşı tarafa tazminat davası açabilirsiniz. Tazminat davasındaki yerel yetkili mahkeme davanın görüldüğü yerdeki mahkemedir.

Eğer ihtiyadi tedbir kararı verilirken teminata hükmetmiş ise karar kesinleştikten sonra bir ay içinde o teminat tutulur. Kararın kesinleşmesinin ardından hemen tazminat davası açmanız gerekir.

Tazminat davası açma hakkının hükmün kesinleşmesi veya ihtiyadi tedbir kararının kalkmasından itibaren bir yıllık süresi vardır. Bu zamanaşımına da dikkat etmek gerekir.