Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Haksız rekabet davalarında nasıl cezalar verilebilir?

Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet hükümlerine aykırı davrananlar bu hapis cezası ile karşı karşıya alabilirler. Bu ceza hukuku bağlamında ekonomik suç olarak değerlendirilir.

Türk Ticaret Kanunu madde 62 ve devamında belirtildiği üzere fiil daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, davayı açma hakkı haiz olan kişiler buna başvurabilirler. Her bir eylem için 2 yıl ve adli para cezası söz konusudur.

Bu suç şikayete bağlı bir suçtur ve zamanaşımı vardır. olan öğrenildiği andan itibaren 6 ay içinde savcılığa şikayet dilekçesi vermek gerekir. Eğer bir kaç tane şikayetçi varsa bir kişinin şikayet zamanını geçirmiş olması diğer kişilerin de şansı kaçırmış olmaları anlamına gelmez.

Soruşturma esnasında zararı tazmin edilen ve karşı tarafla anlaşan kişi şikayetinden vazgeçebilir. Mahkeme yargılama esnasında da karşı tarafla anlaşılabilir. Anlaşma durumunda dosya düşer. Ancak hüküm verildikten sonra şikayetten vazgeçmek infazı etkilemez.