Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Cezası İndirildi

Kamu göreviyle görevlendirilen bir kişinin bu kamu görevini ifa ettiği sırada, görevinin gerekli kıldığı sorumlulukları yerine getirmediği hallerde somut olayın şartlarına göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. Maddesindeki müeyyideler uygulanmaktadır.
5237 sayılı Türk Ceza kanunun 257. Maddesine göre; “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” Şeklinde iken;
6086 Sayılı Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazatede yayımlanarak 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile Türk Ceza Kanunun 257. Maddesi şu şekilde yenilenmiştir.
1. ve 2. Fıkralar da ki “kazanç” ibareleri yerinde olarak “menfaat” olarak değiştirilmiştir. Ancak;
1. fıkradaki ceza miktarı “altı aydan iki yıla kadar” indirilmiştir.
2. fıkradaki ceza miktarı ise “üç aydan bir yıla kadar” indirilmiştir.
Üçüncü fıkradaki birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır ibaresi ise “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” cezası ile cezalandırılır şeklinde olmuştur.
Fakat kanun koyucun hangi saikle bu suçun alt ve üst sınırlarında indirime gittiğini anlamış değilim. Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bir işi yerine getirirken sahip oldukları tek taraflı inisiyatife herkes şahit olmuştur. Maalesef geri kalmış toplumlardaki sistem “adamına göre muamele” halen ülkemizde tüm hızı ile devam etmektedir. Bir devlet dairesinde herhangi bir iş halletmek bile artık tecrübe gerektiren bir hal almıştır. Sonuç olarak; bir memurun sahip olduğu yetki sebebi ile görevini kötüye kullanması gerçekten ciddi bir suçtur ve ciddi bir yaptırımı olmalıdır.
Her halde e-devlet projesi ile bu sorunları aşacağımız düşünülmektedir. Yani artık vatandaşın kamu dairelerine gitmesine ihtiyaç yok ki! Her işinizi http://www.e-devlet.gov.tr/ adresinden basitçe halledebilirsiniz! Sahi biz bu devletin kısa yolunu, çalışmadığı zamanlarda kime ve nasıl şikâyet edeceğiz? Bir fikri olan var mı?
Av. F. Ünsal ÖZMESTİK
2010/Yeşilyurt