Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Boşanma Sonrasında Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Boşanma sonrasında, bir kadının yeniden evlenebilmesi için Medeni kanun madde 132’de belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekmektedir. Buna göre (MK 132) Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Sadece kadınlar için geçerli olan bu madde uyarınca Kanun koyucu evliliğin sona ermesinden itibaren örneğin boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmedikçe evlenmelerini yasaklamıştır. Buradaki amaç, doğması muhtemel çocuğun soy bağında oluşacak sorunların önlenmesi ile tarafların ve çocuğun menfaatlerinin korunmasıdır.

Zira kadın, boşanma kararı verilmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğum yapması halinde eski eş baba olarak sayılacak ve nüfusa bu şekilde kayıt edilecektir. Eski eşin baba olmaması durumunda da babalık davası yahut soybağının reddi davası açılması gündeme gelecektir.