Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский

Boşanma davasında alacaklar nasıl belirlenir?

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminatlar farklı bir husustur. Boşanma davası sonucunda kararın kesinleşmesi sonucunda malların paylaşılması ise ayrı bir husustur. Malların paylaşımında mal rejimlerine göre eşlerden biri diğeri üzerinde bir alacak hakkında sahip olur.

1 Ocak 2002 sonrası edinilmiş mallara katılma rejiminin kabulü sonrası boşanma sonuçlanmasının ardından eşlerden birinin talebine göre açılacak mal tasfiyesi davasında diğer eş katılma alacağını talep eder.

Bu katılma alacağı eşlerden her birinin edinilmiş mallarının ekleme ve birleştirme yapıldıktan sonra ortaya çıkan değeri üzerinden karşı tarafa verilen bir alacak hakkıdır. Katılma alacağında belirli istisnaların haricinde tapunun devrini kendinize isteyemezsiniz. Burada size aynı malın verilmesi değil belirli değerlerin hesaplanması ve payınıza düşen miktarın alacak olarak verilmesidir.