Tedbir kararının şartları nelerdir?

Hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşması, hakkın hükmün icrası sonrası imkansız hale gelmesi durumunda mahkemeden uyuşmazlık konusu hakkında talepte bulunabilirsiniz.