Kıymetli evraklar nasıl sınıflandırılır?

Kıymetli evraklar öncelikle tabi oldukları kanuna göre sınıflandırılırlar. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda buna göre sınıflandırma yapılabilir.