KOBİLERİN İKİ ÖNEMLI SİLAHI: HUKUK MÜŞAVİRİ VE MALİ MÜŞAVİR

Bu yazımızda kobilerin iki önemli silahını tanıtmaya devam edeceğiz. Öncelik her zaman olduğu gibi mali müşavirlerde olacaktır. Çünkü yaygın yanlışa göre, kobilere az vergi ödeterek para kazandıracak olan mali müşavirlerdir. Avukatlar ise yani hukuk müşavirleri ise para kazandırmadıkları gibi bir de üstüne para alırlar!

KOBİLER İÇİN KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMENİN YOLU: İNOVASYON VE KARARLILIK

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri siyasi manipülasyonlar sonucu oluşankendilerine has ve yapay krizleri hariç, son iki yüzyılda yaklaşık 14 global krizi dünya ile birlikte yaşamışlardır.