İhtiyati tedbir kararı nedir?

Hakkı ihlale uğrayan bir kişi haklılığını mahkemede ispat edinceye kadar karşı tarafın mal varlığında değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler sonucunda açılan davanın hükmünün icrası mümkün olmayabilir.