İhtiyati tedbir kararı nasıl uygulanır?

İhtiyati tedbir kararı, kararı veren mahkeme ve yetkili kılınan icra müdürlükleri vasıtasıyla uygulanır. İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına zorluk çıkartılıyorsa ilgili kamu kuruluşları vasıtasıyla zor kullanılabilir.