Kıymetli evraklara ait uyuşmazlıklarda neler yapılabilir?

Günümüzde ticari uyuşmazlıklarda tacirler en çok çek kullanır. Şahıslar ise en çok bonodan faydalanır. Parasal ve devredilebilir bir hak olan kıymetli evrakların ödenmemesi durumunda sorun ortaya çıkabilir. Diğer uyuşmazlıklar hakkında bilgi edinin… Kıymetli evraklara ait uyuşmazlıklarda neler yapılabilir?

Kıymetli evrak nedir?

Kıymetli evrak kendisine bağlı hakkı temsil eden senetlerdir. Kıymetli evrak çeşitli sınıflara ayrılır. Temel olarak ikiye ayrılır: – Kambiyo senetleri (Poliçe, bono ve çek) – Menkul kıymetler piyasasında kullanılan hisse senedi, tahvil, ipotekli borç senedi En çok tedavül görenler bono ve çektir. Bunların çeşitli unsurları olması gerekir. Bu evrakların devredilebilir olması gerekir ve parasal bir[…]

Haksız rekabet durumunda hangi davalar açılır?

Haksız rekabet durumunda hukuk davası açabilir. Ayrıca şartların varlığı savcılığa şikayette bulunabiliriz. Türk Ticaret Kanunu madde 56 / 1 hükmü gereği tespit davası açılabilir. Haksız rekabet durumunda hangi davalar açılır?

Haksız rekabet davalarında nasıl cezalar verilebilir?

Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet hükümlerine aykırı davrananlar bu hapis cezası ile karşı karşıya alabilirler. Bu ceza hukuku bağlamında ekonomik suç olarak değerlendirilir. Türk Ticaret Kanunu madde 62 ve devamında belirtildiği üzere fiil daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, davayı açma hakkı haiz olan kişiler buna başvurabilirler. Her bir eylem için 2 yıl ve adli para[…]

Hangi nedenlerle haksız rekabet davası açılabilir?

Türk Ticaret Kanunu 54. ve devamı maddelerinde belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda haksız rekabet davaları açılabilir. Rakip firmanın reklam ve satış yöntemlerinde aldatıcı, haksız, dürüstlüğe aykırı davranması gibi örnekler verilebilir. Hangi nedenlerle haksız rekabet davası açılabilir?

Haksız rekabet nedir?

Haksız rekabetin kapsamı son derece geniştir. Haksız rekabette sadece haksız rekbate uğrayan değil belirli şartların varlığı halinde, meslek kuruluşları, tüketiciler, müşteriler de dava açabilir. Özellikle meslek birlikleri ve dernekler açısından önemli önemli olan husus, kendi ana tüzük ya da sözleşmelerinde üyelerini koruyacaklarına dair hükümlere yer vermeleridir. Haksız rekabet nedir?

Kısmi dava ile belirsiz alacak davasi arasindaki iki önemli fark

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile eski kanunda mevcut olmayan Belirsiz Alacak Davası kavramı mevzuatımızdaki yerini almış oldu. Uygulamada çoğu zaman Kısmi Dava ile karıştırılan ve aralarında ne fark olduğu anlaşılamayan Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Davanın iki önemli farkına değinmek istiyorum. 1. Faiz Başlangıcı Açısından Fark Kısmi[…]