Erişime Engelleme Kararlarına Karşı Tib’in İtiraz Yetkisinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

Yakın geçmişte basında ve internet camiasında gündeme damgasını vuran Mackolik.com, Sahadan.com, tuttur.com vb 27 sitenin, bahis sitesi sanılarak trajikomik biçimde erişime engelleme kararı verilmesi (http://www.cnnturk.com/2012/bilim.teknoloji/teknoloji/03/23/bir.internet.sansuru.komedisi/654283.0/index.html), fakat Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın kararı uygulama aşamasında sadece tuttur.com için mahkemeye itiraz dilekçesi vermesi ve bunun üzerine tuttur.com için erişime engelleme kararının kaldırılması ancak diğer siteler açısından kararın uygulanması neticesinde[…]

Erişim ve Yer Sağlayıcıların Log Kaydı Tutma Yükümlülükleri

– İnternet Erişim Sağlayıcı ve Yer Sağlayıcılar kimlerdir? Birbirlerinden farkları nedir? – Yer sağlayıcılık Kanun hazırlanırken ne olarak tanımlanmıştı, değişen uygulamalarla ne halini aldı? – Log tutma süreleri bu iki ayrı grup için ne kadardır, ek yükümlülükler nelerdir? – Bu süre ve süreçler uygulamada nasıl işlemektedir? – Sürelere uyulmamasının hukuki ve cezai yaptırımı var mıdır?[…]

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları

– İnternet toplu kullanım sağlayıcıları kimlerdir, yönetmelikte ve 5651 s. kanun’da nasıl tanımlanmıştır? – İnternet toplu kullanım sağlayıcıların birden fazla türü var mı? – Ticari toplu kullanım sağlayıcıların log tutma süreleri ne kadar, sürelere uyulmadığı vb. durumlarda karşılaşılan hukuki yaptırımının (ceza hukuku açısından) nedir? – Ticari olmayanlar için hukuki yaptırım bulunmayışının nasıl yorumlanması gerekir, diğer[…]

Üyelik Ücreti Talep Eden Siteler

– Son günlerde bazı download sitelerinin üyelik ücreti olduğunu sözleşmelerine eklemesi ve bunu icra yoluyla talep etmesi gündemde. Bu durumda sözleşme, tarafların nasıl itiraz edebilecekleri, neyi öne sürebilecekleri daha fazla önem arz etmeye başladı. – Clickwrap sözleşme nedir? – İnternet üzerinden kurulan sözleşmelerin hukuki niteliği nedir? Geçerli olduklarını hangi şartlar altında kabul edebiliriz? – Sözleşme[…]

Cıspa Nedir

Bu bölümde son günlerde Amerika Birleşik Devletlerinde oldukça tartışılan CISPA’yı konuştuk. CISPA’nın amacı nedir? Neden bu tür bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur? Abd’de hangi şirketler bu yasayı destekliyor? Facebook’un konu hakkındaki açıklaması ne? Kişisel verilerin korunması açısından tehlikeleri nelerdir? Ülkemizde benzer bir düzenleme olabilir mi? Böyle bir kanuni düzenleme yapilmasi halinde Anayasa’ya uygun olur mu?

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Cezası İndirildi

Kamu göreviyle görevlendirilen bir kişinin bu kamu görevini ifa ettiği sırada, görevinin gerekli kıldığı sorumlulukları yerine getirmediği hallerde somut olayın şartlarına göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. Maddesindeki müeyyideler uygulanmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza kanunun 257. Maddesine göre; “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine[…]

İnternet Üzerinden Yapılan Alkollü İçki Reklamlarında Bazı Hukuki Sorunlar

Türk insanı tarafından internetin artarak ve sevilerek kullanılması bu sektörün akıl almaz derece büyümesine yol açmıştır. Özellikle 3G denilen teknolojinin kullanılmaya başlanması sonucu her zaman ve her yerde internete erişim imkanı ile teknoloji de farklı bir boyuta ulaşılmıştır. İnternet üzerinde oluşan arz ve talep unsurunun gittikçe artması reklam sektörünün de internete ilgi duymasına sebep olmuştur.[…]