İşçi-İşveren Sözleşmeleri

Saygıdeğer Modoko Life Excusive okuyucuları; Dergimizin bu sayısında iş dünyasının temel sorunlarından biri olan işçi-işveren ilişkilerinden yaşanan hukuksal sorunlar ve özellikle de işveren açısından alınması gereken önlemler yönünden kısa bir değerlendirme yapmayı uygun gördük. Sağlıklı bir işveren-işçi ilişkisinin devamı için her iki tarafın hak ve yükümlülüklerinin yazılı olarak belirlenmesinde büyük fayda vardır. Başka bir ifade[…]