İrtifak hakkı için nereye başvurmak gerekir?

İrtifak hakkının kurulabilmesi için tapu siciline tescil şarttır. Bu halde irtifak kurulması istenen taşınmaz nerede ise o bölgeye bağlı tapu sicil müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılmalıdır.