İhtiyati tedbir kararı nasıl uygulanır?

İhtiyati tedbir kararı, kararı veren mahkeme ve yetkili kılınan icra müdürlükleri vasıtasıyla uygulanır. İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına zorluk çıkartılıyorsa ilgili kamu kuruluşları vasıtasıyla zor kullanılabilir. İhtiyati tedbir kararı nasıl uygulanır?

Haksız tedbir kararı nedeniyle tazminat davası açabilir miyim?

Aleyhinize haksız bir ihtiyadi tedbir kararı verilmiş ise davayı kazandıktan sonra karşı tarafa tazminat davası açabilirsiniz. Tazminat davasındaki yerel yetkili mahkeme davanın görüldüğü yerdeki mahkemedir. Eğer ihtiyadi tedbir kararı verilirken teminata hükmetmiş ise karar kesinleştikten sonra bir ay içinde o teminat tutulur. Kararın kesinleşmesinin ardından hemen tazminat davası açmanız gerekir. Tazminat davası açma hakkının hükmün[…]

İhtiyati tedbir kararı nedir?

Hakkı ihlale uğrayan bir kişi haklılığını mahkemede ispat edinceye kadar karşı tarafın mal varlığında değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler sonucunda açılan davanın hükmünün icrası mümkün olmayabilir. İhtiyati tedbir kararı nedir?